Dijk en Waard
Koggenland
Groep 653

 

Excellentie,

Ik schrijf U als iemand die zich ook in eigen land, samen met veel anderen, bezorgd is over het respect voor de mensenrechten. Daarom schrijf ik Uwe Excellentie om mijn grote zorg uitdrukken over de situatie van

IHSANE EL KADI

Ik wil uiting geven aan mijn diepe bezorgdheid over de veroordeling in hoger beroep van journalist Ihsane El Kadi. Op 18 juni werd zijn straf verhoogt van 5 naar 7 jaar gevangenisstraf. Als dit vonnis uitgevoerd wordt betekend dat het criminaliseren van de journalistiek.

Ihsane El Kadi was in eerste instantie veroordeeld op 2 april 2023 door het Sidi M’hamed eerste rechtbank in Algiers, voor de aanklachten “ontvangen van geld voor politieke propaganda” en “schade toebrengen aan de nationale staatsveiligheid”.
Deze aanklachten zijn gerelateerd aan het geld dat zijn dochter hem stuurde en dat hij gebruikte voor zijn media bedrijf - iets wat volgens het Algerijnse strafrecht geen criminele misdaad is. De rechtbank verordonneerde de sluiting van ”Interface Media”, El Kadi’s media bedrijf.

De Algerijnse autoriteiten hebben El Kadi al eerder verschillende keren doelwit gemaakt door juridische pesterijen en verhoren over zijn journalist zijn. Ihsane El Kadi zit nog steeds vast in de El Harrach gevangenis in Algier.

Ik verzoek Uwe Excellentie dringend om Ihsane El Kadi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en zijn veroordelingen te vernietigen.

Ik dank Uwe Excellentie voor Uw aandacht in deze zeer belangrijke zaak. Ik ben in afwachting van Uw antwoord en positief nieuws over El Kadi.

Hoogachtend,

 

 

uw handtekening
naam en adres