Dijk en Waard
Koggenland
Groep 653

Enige links die van nut kunnen zijn:

 Landelijke site Amnesty International Nederland.

 

Informatie over:

Informatie voor scholieren en studenten

De organisatie Amnesty International.

Werkwijze van Amnesty International.

Universele Verklaring Rechten van de Mens

Encyclopedie van de Mensenrechten

 

 

Oxfam / N(o)vib

Novib werkt nauw samen met de elf zusterorganisaties van Oxfam International en met meer dan 3.000 lokale organisaties. Zo wordt een wereldwijde beweging gevormd van mensen met één gezamenlijk doel: voor iedereen een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Amnesty International werkt nauw samen met Novib in de campagne "Breng wapens onder controle" ofwel "Control Arms".

 

IKV Pax Christi

Terwijl oorlog altijd door zal gaan en steeds weer voor beelden van geweld en conflict zorgt, zoekt de vredeszoeker naar beelden van vrede.
Pax Christi zet zich samen met haar partners al bijna 60 jaar in voor vrede in conflictgebieden over de hele wereld.

Amnesty International werkt nauw samen met Pax Christi in de campagne "Breng wapens onder controle" ofwel "Control Arms".

 

Defence for Children International

Defence for Children International Nederland is onderdeel van een internationale onafhankelijke organisatie met 42 internationale secties in alle werelddelen die wereldwijd opkomt voor rechten van kinderen. Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children International Nederland de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak.
Leidraad van het werk van Defence for Children International Nederland is het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Defence for Children International Nederland houdt zich in het bijzonder bezig met de kernthema’s: voorlichting over kinderrechten in het algemeen, vreemdelingenbeleid en kinderrechten, mishandeling en uitbuiting van kinderen en kinderen in conflict met de wet (kinderstrafrecht, kinderen in gevangenissen, herstelrecht, rechtshulp).

 

Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord

Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN is officieel opgericht in 1985, toen nog Anti Discriminatie Bureau. Vanaf 23 april 2007 gaat het verder onder de naam: Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord.
Dit bureau is aanspreekpunt voor ondersteuning en advies bij klachten, de organisatie van projecten, advies over beleid, voorlichting en registratie van meldingen van discriminatie (sekse, huidskleur, leeftijd, handicap etc.).

 

 

 

Centraal Bureau Fondswerving

Amnesty International is een door het CBF goedgekeurde organisatie.
Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer u dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.