Dijk en Waard
Koggenland
Groep 653

Amnesty International

is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie

 

die de naleving van de

Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens


nastreeft.

 

 

Amnesty International streeft naar een wereld
waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Dit streven wordt inhoud gegeven
door het doen van onderzoek en
het voeren van actie gericht op het tegengaan
en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.